Hanuman

Hanuman Chalisa

Hieronder is de volledige tekst van de Hanuman Chalisa weergegeven. De achtergrondmuziek die u hoort, is een moderne uitvoering van de Hanuman Chalisa.

 

Shri Guru charan saroj raj, nij manu mukuru sudhari

Barnaun Raghubar bimal jasu, jo dayaku phal chari

Buddhihin tanu janike, sumiraun Pavan kumar

Bal budhi bidya dehu mohin, harhu kales bikar.

 

1          Jay Hauman gyan gun sagar, Jay kapis tihun lok ujagar.

 

2          Ramdut atulit bal dhama, Anjani putr Pavan sut nama.

 

3          Mahabir bikram Bajrangi, Kumati nivar sumati ke sangi.

 

4          Kanchan baran biraj subesa, Kanan kundal kunchit kesa.

 

5          Hath bajr au dhvaja birajai, Kandhe munj janeu sajai.

 

6          Sankar suvan Kesari nandan, Tej Pratap maha jag bandan.

 

7          Bidyavan guni ati chatur, Ram kaj karibe ko atur.

 

8          Prahu charitr sunibe ko rasiya, Ram Lakhan Sita man basiya.

 

9          Sukshma rup dhari Siyahi dikhava, Bikat rup dhari Lank jarava.

 

10        Bhima rup dhari asur sanhare, Ramchandra ke kaj sanvare.

 

11        Laya sajivan Lakhan jiyaye, Shri Raghubir harshi ur laye.

 

12        Raghupati kinhi bahut barai, Tum mam priya Bharat hi sam bhai.

 

13        Sahas badan tumhro jas gavain, As kahi Shripati kanth lagavain.

 

14        Sanakadik Bramhadi Munisa, Narad Sarad sahit Ahisa.

 

15        Jam kuber Digpal jahan te, Kabi kobid kahi sake kahan te.

 

16        Tum upkar Sugriv hin kinha, Ram milaya raj pad dinha.

 

17        Tumhro mantra Bibhishan mana, Lankesvar bhae sab jag jana.

 

18        Jug sahasra jojan par bhanu, Lilyo tahi madhur phal janu.

 

19        Prabhu mudrika meli mukh mahin, Jaldhi langhi gaye acharaj nahin.

 

20        Durgam kaj jagat ke jete, Sugam anugrah tumhre tete.

 

21        Ram duare tum rakhvare, Hot na agya binu paisare.

 

22        Sab sukh lahai tumhari sarna, Tum racchhak kahu ko darna.

 

23        Apan tej samharo apai, Tinon lok hank te kanpai.

 

24        Bhut pisach nikat nahin avai, Mahabir jab nam sunavai.

 

25        Nasai rog harai sab pira, japat nirantar Hanumat bira.

 

26        Sankat te Hanuman chhuravai, Man kram bachan dhyan jo lavai.

 

27        Sab par Ram tapasvi raja, Tin ke kaj sakal tum saja.

 

28        Aur manorath jo koi lavai, Soi amit jivan phal pavai.

 

29        Charon jug partap tumhara, Hai parsiddh jagat ujiyara.

 

30        Sadhu sant ke tum rakhvare, Asur nikandan Ram dulare.

 

31        Asht siddhi nau nidhi ke data, As bar din Janki mata.

 

32        Ram rasayan tumhre pasa, Sada raho Raghupati ke dasa.

 

33        Tumhre bhajan Ram ko pavai, Janam janam ke dukh bisravai.

 

34        Ant kal Raghubar pur jai, Jahan janma Hari bhakt kahai.

 

35        Aur devta chitt na dharai, Hanumat sei sarb sukh karai.

 

36        Sankat katai mitai sab pira, Jo sumirai Hanumat balbira.

 

37        Jai Jai Jai Hanuman Gosain, Kripa karhu Guru Dev ki nain.

 

38        Jo sat bar path kar koi, Chhut hi bandhi maha sukh hoi.

 

39        Jo yah parhai Hanuman Chalisa, Hoya siddhi sakhi Gaurisa.

 

40        Tulsidas sada Hari chera, Kijai Nath hriday mahan dera.

  

            Pavantanay sankat haran, mangal murti rup.

            Ram Lakhan Sita sahit, hriday basahu Surbhup.

  

            Pavana suth Hanuman ki Jay.