Hanuman

Hanuman Verering

Hanuman wordt in vele landen en culturen vereerd. Hoe die verering eruit ziet, is iedere keer weer anders. Voor Hanuman zelf telt alleen de liefde in ons hart. De wijze waarop wij Hem vereren, is niet meer dan de uitingsvorm van deze liefde. We geven hieronder alleen suggesties op basis van wat gebruikelijk is en veel wordt gedaan. Maar als uw hart u zegt dat u Hem op een andere manier wilt vereren dan verwelkomt Hij dat zeker.

 

Een geschikt moment van de dag om Hanuman te vereren is 's ochtends vroeg. Nadat we ons hebben gebaad en schone kleren hebben aangedaan. Het vereren van Hanuman gebeurt idealiter op nuchtere maag. Na het bidden kunnen we zelf gaan eten.

 

Iedere dag is een goede dag om Hanuman te vereren, maar dinsdag is de dag dat speciaal Hanuman wordt aanbeden. In enkele delen van India wordt een andere dag aangehouden. Ook tijdens volle en nieuwe maan zijn Hanuman (en andere Goden) de wereld iets meer nabij dan anders. Ook dat zijn momenten om Hem nog eens extra te eren.

 

We offeren uitsluitend uit liefde aan Hanuman en niet omdat we iets van Hem gedaan willen krijgen. Hanuman helpt Zijn liefdevolle toegewijden met al hun opgaven en problemen in het leven. Het is belangrijk dat de verering van de Goden steeds speels en liefdevol blijft. Het is goed om onszelf enige, liefdevolle discipline te leren zonder dat we daarbij extreem gaan leven of onszelf of anderen schaden.

 

Altaar

Hanuman neemt onze verering in ontvangst waar en wanneer we die dan ook aan Hem brengen, maar als we Hem een stabiele plaats in ons hart en huis willen geven dan past daarbij een (klein) altaar. Dat altaar staat op een rustige en schone plek in huis waar niet met schoenen wordt gelopen. Zo ontstaat er een mooie, schone plek voor Hanuman. Het altaar is (idealiter) met de achterkant naar het oosten gericht. Op het altaar kunnen offers en andere zaken die aan Hanuman worden gegeven worden neergelegd. Ook kan bij het altaar worden gebeden. U kunt uw beelden en afbeeldingen van Hanuman en andere Goden op het altaar zetten.  Hier kunnen we troost bij Hem vinden op momenten dat het ons even niet voor de wind gaat.

 

Beelden en beeltenissen

Van Hanuman bestaan vele beelden en afbeeldingen. Kiest u er vooral een of meer die u mooi vindt. Door het ophangen van platen of het neerzetten van beelden vereren we Hanuman. Iedere keer dat we ze zien, herinneren we ons aan Hem. We geven Hanuman een moment lang een stukje van onze aandacht. Platen en beelden kunnen in het hele huis worden geplaatst, behalve in de slaapkamer, toilet en badkamer. Beelden kunnen eventueel worden versierd met (plastic) bloemenkransen. Op de afbeelding hiernaast heeft Hanuman een krans om van witte bloemen.

 

Bloemen

Een gebruikelijke manier om Hanuman te vereren is het offeren van bloemen. Bloemen worden altijd aan de voeten van de Goden gelegd en zo geplaatst dat Zij mooi in de bloem kunnen kijken. Dat betekent dat een bloem (zonder de stengel) voor een beeld of afbeelding van Hanuman wordt neergelegd. Het is gebruikelijk om een oneven aantal bloemen te offeren, dus één of drie of vijf, enzovoorts. U kunt alle soorten bloemen offeren die u wilt. Sommige blijven echter langer mooi en blijven beter liggen dan andere. Chrysanten, Anjers en Gerberas worden het meest gebruikt voor bloemenoffers. Hanuman houdt van bloemen in alle kleuren van de regenboog, maar rood is Zjn favoriete kleur. Iedere dag verse bloemen neerleggen, is in India goed gebruik en heeft de voorkeur. Vanzelfsprekend mag u bloemen ook buiten plukken. Door bewust buiten bloemen te verzamelen en die aan Hanuman te offeren zijn we in gedachten veel bij Hem.

 

Drinken

Aan Hanuman kan drinken worden geofferd. De meest gebruikelijke offers zijn in dit geval een glaasje water of een glaasje melk. Het gaat daarbij niet om de hoeveelheid, maar om het feit dat het offer wordt gebracht. De aandacht is tijdens het offeren bij Hanuman en daar gaat het om. Hanuman kan op de dagen van volle en nieuwe maan nog extra worden vereerd door juist op die dagen een glaasje melk of water bij Zijn beeltenis neer te zetten.

 

Gebed

We kunnen Hanuman ook vereren door tot Hem te bidden. Gebed is voor iedereen anders. We volgen daarin allemaal ons eigen hart. Er zijn vele gebeden beschikbaar die tot Hanuman kunnen worden gebeden. De Hanuman Chalisa en de Sankat Mochan bijvoorbeeld zijn niet alleen liederen, het zijn ook gebeden. In deze gebeden vereren we de prestaties en de ongeëvenaarde krachten van Hanuman. Vraag niet om materiele zaken aan Hem. Vraag slechts of Hij ons wil leiden door het leven. Hij zal u de kracht geven om alles aan te kunnen.

 

Lezen

Ook door het lezen van boeken of verhalen over Hanuman kunnen we Hem vereren. Iedere gedachte die we aan Hem geven is een teken van toewijding.

 

Licht

Kaarsen of beter gezegd het licht dat de kaarsen verspreiden, is zeer geschikt als offer aan Hanuman. We kunnen bijvoorbeeld een kaarsje of theelichtje aansteken dat we bij een beeld van Hem hebben gezet. Het licht offeren we dan aan Hem. In India is het gebruikelijk om Hanuman (en andere Goden) nooit in het donker te laten zitten. We zorgen ervoor dat er altijd licht bij Ze is. We kunnen daarvoor godslampolie gebruiken. Dit zijn kaarsen in een plastic omhulsel die ongeveer een week blijven branden. In India wordt een wierookstaafje gebruikt om voordat de ene godslampolie uitgaat met het licht (c.q. het vlammetje) van die kaars de volgende te ontsteken. Zo ontstaat een altijd brandend lichtje voor Hanuman.

 

Mantra

Ook door het herhalen of zingen (mentaal of uitgesproken) van mantra's kan Hanuman worden vereerd. Er zijn verschillende mantra's die worden gebruikt om Hanuman te eren, maar de volgende twee mantra's zijn het eenvoudigst te onthouden:

 

Ohm Shri Hanumantai Nama , spreek uit: Oom Shri Hanoemaan tee namaa

Jai Hanuman, spreek uit: Djee Hanoemaan

 

Met behulp van een Mala (een soort Rozenkrans) met 108 kralen eraan kan een Mantra worden herhaald, maar herhaling zonder gebruik van de Mala is ook mogelijk. Dit herhalen van een mantra met een Mala wordt Japa genoemd.

 

Voedsel

Een mooie manier om Hanuman te eren is door voedsel voor Hem te bereiden en dat aan Hem te offeren. Dat kan door het voedsel op een bord of in een schaaltje bij Zijn afbeelding of beeld te zetten. Hanuman eet vegetarisch. Alle voedsel voor Hanuman is dan ook bereid zonder vlees, vis en ei. Melk en roomboter kunnen wel worden gebruikt. Sterker nog, het lievelingseten van Hanuman is roomboter (ongezouten). Sommige vereerders tonen hun toewijding aan Hanuman dan ook door Zijn beeld in te smeren met roomboter. Alle Hindoe Goden, dus ook Hanuman, eten ongezouten. Ook geklaarde roomboter (Ghee) kan worden gebruikt.

De gebruikelijke offers aan Hanuman zijn fruit en een soort griesmeelcake (in de Ayurvedische keuken Halva genaamd). Het fruit moet vers zijn en geschild. Voor het recept van de griesmeelpudding kunt u een Ayurvedisch kookboek raadplegen of u kunt het hier downloaden.

 

Als we voedsel (prasaad) bereiden voor Hanuman dan krijgt hij altijd als eerste, wij kunnen zelf dat voedsel eten nadat we het aan Hem geofferd hebben. Prasaad is gezegend voedsel en dat deel je altijd met anderen. 

 

Wierook

Wierook is een veel gebruikt offer. We offeren daarmee de prachtige geur van bloemen en houtsoorten die in het wierookstaafje zijn verwerkt aan Hanuman. Na het ontsteken van het wierookstaafje kunt u het staafje in cirkels (met de klok mee) voor Zijn beeld of afbeelding ronddraaien. Tijdens het ronddraaien kunt u dan bijvoorbeeld een mantra herhalen, aan Hem denken of voor Hem zingen.

 

Zang

Ook door middel van zang kan Hanuman worden vereerd. Zo is de Hanuman Chalisa, als deze wordt gezongen, prachtig om te horen. Er zijn echter vele Bhajans en Kirtans (soorten gezangen) die Hanuman vereren. U mag vanzelfsprekend ook uw eigen lied voor Hanuman maken.

 

De betekenis van verschillende offers

Hiervoor hebben we allerlei soorten van offers genoemd die we aan Hanuman kunnen brengen. Deze zijn niet toevallig gekozen. De materiële offers (voedsel, drinken, licht, wierook en bloemen) hebben een diepere betekenis. In onderstaand schema laten we die diepere betekenis zien. Met de offers die we uitbrengen, schenken we Hanuman de wereld en onszelf.

 

Offer aan Hanuman

 

Werelds element

 

Lichamelijk zintuig

 

Voedsel

 

Aarde

 

Neus (reuk)

 

Water of Melk

 

Water

 

Tong (smaak)

 

Licht

 

Vuur

 

Ogen (zien)

 

Wierook

 

Lucht

 

Huid en handen (tast)

 

BloemEtherOor (geluid)