Hanuman

Hanuman Energie

Hanuman verricht ook vandaag de dag nog zijn werken in de wereld. Hij is er altijd ook als we hem niet zien. Zijn glorie straalt door alle tijdperken (Yuga's) van de wereld. Er zijn vier Yuga's: Satya, Treta, Dvapara en Kali. Satya is het tijdperk van de zuiverheid, reinheid en eenheid van de wereld en alle schepselen die daarin leven. Het is de tijd waarin zuivere liefde regeert en Ego geen rol van betekenis speelt. Met alle volgende tijdperken is er meer Ego in de wereld gekomen waardoor de mens verder verwijderd is geraakt van de totale eenheid en van God. Momenteel leven we in het Kali tijdperk waarin Ego nadrukkelijk de boventoon voert.

 

Zij die toegewijd leven aan Hanuman vereren niet alleen Zijn onmetelijke liefde, kracht, toewijding, dienstbaarheid en vertrouwen. Ze ontwikkelen deze krachten in zichzelf en ontdekken daarmee het pad dat leidt naar overwinning op het Ego en alle kwalen die Ego in de mens te weeg brengt. Hanuman wijst de weg voor het leven hier op aarde. Een weg die in de yogafilsofie Bhakti Yoga wordt genoemd.

 

In de Nederlandse badplaats Schoorl mag de arts Lida Schilder met de energie van Hanuman werken. In haar praktijk (Sewa Sthaan - Plaats van Dienstbaarheid) kan de Hanuman energie worden ervaren die rust en verlichting van pijnen en zorgen brengt.